Återbud och igenridning

ÅTERBUD
Återbud lämnas på vår portal Hippocrates (inte på mail)
före kl.13.00 på vardagar och

före kl.8.00 på helgen.
När ni avbokar kommer en automatisk text upp om att lektionen inte är igenridningsbar, vilket den är. Eftersom alla självbetjänings funktioner ännu inte är igång kommer detta att rättas till med tiden.

Återbud som lämnas i tid får tas igen under pågående termin i likvärdig grupp eller grupp på lägre nivå. Återbud vid teori tas igen på likvärdig teorilektion.
En förutsättning att rida igen är att plats finns i önskad grupp (dvs återbud/plats/hästtillgång) vilket avgörs av ridläraren.

Observera att det inte går att lämna återbud via mail.

Viktigt! Vi är tacksamma om du lämnar återbud även om du vet att du inte kommer att försöka rida igen. Detta för att kunna planera så att våra hästar får så jämn arbetsfördelning som möjligt (ring även om det är ”för sent”).

OBS! Det går inte att få återbetalning för lektion som man inte kan delta i (oavsett orsak), däremot kan man lämna återbud och rida igen senare.

IGENRIDNING
Igenridning kan bokas via mail till info@sollentunaridklubb.com.

OBS! Igenridning är inte möjlig i Grundkurs termin 1

BYTA/SÄLJA LEKTIONER
På senare tid har det blivit allt vanligare att medlemmar byter eller säljer/köper lektioner av varandra. Det är tillåtet men i och med att vi strävar efter att ha så homogena grupper som möjligt är det viktigt att de som erbjuder sin plats också kollar om den som byter till sig/köper lektionen ligger på ungefär samma utbildningsnivå (ska kunna rida samma häst). Det enklaste sättet att kolla detta på är att berätta vilka dressyrrörelser eller hinderhöjder gruppen rider just nu. Om ni är osäkra så kan ni skicka ett mejl till info@sollentunaridklubb.com.

OBS! Det går bara att sälja lektioner till medlemmar i Sollentuna Ridklubb.

PS. Om du istället lämnar återbud finns det så gott som alltid möjlighet att rida igen om man hör av sig till Eva i god tid.