Återbud och igenridning

ÅTERBUD
Återbud lämnas på vår portal Hippocrates (inte på mail)
före kl. 12.00 på vardagar och

före kl. 8.00 på helgen.

Återbud som lämnas i tid får tas igen under pågående termin i likvärdig grupp eller grupp på lägre nivå. Återbud vid teori tas igen på likvärdig teorilektion.

Observera att det inte går att lämna återbud via mail.

Viktigt! Vi är tacksamma om du lämnar återbud även om du vet att du inte kommer att försöka rida igen. Detta för att kunna planera så att våra hästar får så jämn arbetsfördelning som möjligt (meddela i Hippocrates även om det är ”för sent”).

OBS! Det går inte att få återbetalning för lektion som man inte kan delta i (oavsett orsak), däremot kan man lämna återbud och rida igen senare.

IGENRIDNING
Igenridning kan bokas samma dag, eller i förväg, via portalen Hippocrates

För igenridning samma dag ska detta ske före klockan 12.00 på vardagar och före klockan 8.00 på helger.

Du får upp en lista över lediga tider i de grupper där du kan boka igenridning, även framåt i tiden.
Bokad igenridning kan ej avbokas och bokas på nytt, utan är då förbrukad.

OBS! Igenridning är inte möjlig i Grundkurs termin 1

BYTA/SÄLJA LEKTIONER
På senare tid har det blivit allt vanligare att medlemmar byter eller säljer/köper lektioner av varandra. Det är tillåtet men i och med att vi strävar efter att ha så homogena grupper som möjligt är det viktigt att de som erbjuder sin plats också kollar om den som byter till sig/köper lektionen ligger på ungefär samma utbildningsnivå (ska kunna rida samma häst). Det enklaste sättet att kolla detta på är att berätta vilka dressyrrörelser eller hinderhöjder gruppen rider just nu. Om ni är osäkra så kan ni skicka ett mejl till info@sollentunaridklubb.com.

OBS 1! Säljer du dina lektioner till annan medlem på SoRK måste den personen för att kunna avanmäla sig, antingen ha tillgång till ditt inlogg på Hippocrates alternativt måste du själv hjälpa till med avbokning och igenridning. Detta är inget som ridskolan har möjlighet att hjälpa till med!

OBS 2! Det går bara att sälja lektioner till medlemmar i Sollentuna Ridklubb.