Skötare

SKÖTARSYSTEM
Skötarsystemet finns till för att utbilda ridklubbens elever i hur man tar hand om en häst. Efter genomgången skötarkurs får eleven möjlighet att vara skötare på en av ridskolans hästar. Att vara skötare ökar elevens kunskap om hästar och dess skötsel samt utvecklar ansvars känsla. Gemenskapen i stallet är en väldigt stor del och den är lätt att missa om man bara kommer och rider.

Systemet kommer lära eleverna att ta ansvar, vara en god kamrat, vara hjälpsam och på så sätt utvecklas som person. Bindningstiden är en termin. Det går att bryta i förtid eller att förändra under terminens gång men ska helst vara så fast som möjligt.

Det är främst personalen som har hand om ridskolans hästar så ansvaret för sköthästens dagliga skötsel vilar inte enbart på elevens axlar. Frånvaro och närvaro redovisas för att hjälpa ridskolan att få en bra översikt över skötarna. Med skötarsystemet vill vi skapa en stark gemensam inom klubben och ge elever mer kunskap och ansvar.

Ansvarig för skötarna är Caroline Livesey.
Hon nås på mejladress: skotare@sollentunaridklubb.com


HÖSTAKTIVITETER 2020 (2020-09-25)
Under hösten 2020 kommer flera aktiviteter som bara vänder sig till skötarna att hållas.
Vi börjar med en kurs i hur man visar Häst vid hand den 8 oktober.
Se inbjudan och hur du anmäler dig: Häst vid hand kurs 2020

Den 15 oktober följer vi upp med en kurs i longering.
Se inbjudan och hur du anmäler dig: Longerings kurs 2020

Den 22 oktober har vi sedan en rykttävling.
Se inbjudan och hur du anmäler dig: Rykttävling 22 oktober


Skötarinfo

Hur sköter man?