Styrelsen

Kommande styrelsemöten: 8/8, 5/9, 26/9, 7/11 och 5/12
Hör gärna av dig till styrelsen om du har någon fråga som du vill att vi tar upp på mötet.


Carolina Andersson – Ordförande
Kontakt:
ordforande@sollentunaridklubb.com

Läs mer om Carolina här

Övriga medlemmar i styrelsen:
Ledamöter: Åsa Bratt (vice ordf), Per Risberg (sekreterare), Malin Listén (hemsida), Stefan Karlsson, Meit Camving, Kristina Ekengren,Pontus Renmark, Gisela Beckman
Suppleanter: Gunilla Elding, Jennie Brandgård
Läs mer om ledamöterna i styrelsen här

Kontakt om du vill vända dig till hela styrelsen:
styrelsen@sollentunaridklubb.com

Avgående styrelsemedlem 2017:
Vi tackar Magdalena Wetterfors för hennes engagemang i styrelsen under 2016. Vi välkomnar Gisela Beckman som tillträder som ny styrelseledamot f.o.m. feb 2017.


STYRELSENS ARBETE
Sollentuna Ridklubb, SoRK, är en ideell förening som driver ridskolan. Det är ni som är medlemmar i SoRK som väljer styrelsen.

Vi har styrelsemöten ca 1 gång i månaden tillsammans med ridskolechefen och ordf i Usek. På mötena ser vi bland annat över ridskolans ekonomi, beslutar om utbildningar för personal, fördelar upp ansvaret mellan varandra för olika aktiviteter (se nedan) och tar upp frågor väckta från medlemmarna. Styrelsens arbete innebär bland annat att se till att olika aktiviteter blir genomförda under året på ridskolan. Se bild på ”Årshjulet” nedan.
SoRKåret


Dokument

Brev från ordförande:
Sommarhälsning från ordförande 2017
Brev från ordf sept 2016
Brev från ordf april 2016
Brev från ordf nov 2015
Sommarhälsning från ordförande 2015
Brev från ordf april 2015

Verksamhetsberättelser:
Verksamhetsberättelse sork 2016
Verksamhetsberättelse SoRK 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse SoRK 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Övrigt:
Årsmöte 2017
Medlemsenkät SoRK 2016 sammanfattning fr årsmötet (feb 2017)
Information från styrelsen v20 2016
Powerpoint från årsmötet feb 2016 (inkl ritningar ombyggnation fr s.14)
Medlemsenkät 2015
Dagordning årsmöte SoRK 20160221
Dagordning extra årsmöte 20160515
Stadgar SoRK – förslag 2016

Vision och stadgar:
Vision SoRK
Stadgar SoRK


Försäkring:
Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) av en olycksfallsförsäkring.
Läs mer (pdf): SvRF Affisch 2015


Ungdomssektionens Årsmöten
Läs mer om dessa på USEK:s egen sida: länk


Annonser