Styrelsen

Årsmöte SoRK 18/2-2020

Tisdagen den 18 februari klockan 19.00 hölls årsmötet i kafeterian där det självklart bjöds på fika.
På mötet beslutades om nya stadgar, se förslag nedan. Efter mötet redovisades planer för 2020 samt resultatet för medlemsenkäten. Nedan finns presentationen som gjordes på mötet.
Årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Dagordning årsmöte 20200218
Förslag nya stadgar SoRK
Stadgar SoRK

/Styrelsen


Carolina Andersson – Ordförande
Kontakt:
ordforande@sollentunaridklubb.com

Läs mer om Carolina här

Övriga medlemmar i styrelsen:
Ledamöter: Kristina Ekengren, Pontus Renmark, Jennie Brandgård, Krister Lagman, Charlotte Andreason, Anna-Karin Bergström, Frida Ejneborn, Gabriella Stjärnborg
Suppleanter: Eva Strömwall, Lena Scott och Annica Emmervall
Läs mer om ledamöterna i styrelsen här

Kontakt om du vill vända dig till hela styrelsen:
styrelsen@sollentunaridklubb.com

Avgående styrelsemedlemmar 2020:
Vi tackar Åsa Bratt och Linn Olsson för ert stora engagemang i styrelsen. Vi välkomnar Eva Strömwall, Lena Scott och Annica Emmervall som tillträder i styrelsen f.o.m. feb 2020.

Ny valberedning:
Vi tackar avgående valberedningen Gitten Lundgren Hydén, Angelica Hammar och Kristina Elfström – ni har gjort ett toppenjobb!
Vi välkomnar den nya valberedningen som består av: Malin Listén (sammankallande), Angelica Hammar och Kristina Elfström.


STYRELSENS ARBETE
Sollentuna Ridklubb, SoRK, är en ideell förening som driver ridskolan. Det är ni som är medlemmar i SoRK som väljer styrelsen.

Vi har styrelsemöten ca 1 gång i månaden tillsammans med ridskolechefen och ordf i Usek. På mötena ser vi bland annat över ridskolans ekonomi, beslutar om utbildningar för personal, fördelar upp ansvaret mellan varandra för olika aktiviteter (se nedan) och tar upp frågor väckta från medlemmarna. Styrelsens arbete innebär bland annat att se till att olika aktiviteter blir genomförda under året på ridskolan. Se bild på ”Årshjulet” nedan.
SoRKåret


Dokument

Brev från ordförande:
Julhälsning från ordförande 2019
Skärmavbild 2019-12-15 kl. 23.42.10

Välkomsthälsning HT 2019
Välkomsthälsning SoRK ht2019
Brev från ordförande hösten 2018
Sommarhälsning från ordförande 2017
Brev från ordf sept 2016
Brev från ordf april 2016
Brev från ordf nov 2015
Sommarhälsning från ordförande 2015
Brev från ordf april 2015

Verksamhetsberättelser:
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse sork 2016
Verksamhetsberättelse SoRK 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse SoRK 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Övrigt:
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Medlemsenkät SoRK 2016 sammanfattning fr årsmötet (feb 2017)
Information från styrelsen v20 2016
Powerpoint från årsmötet feb 2016 (inkl ritningar ombyggnation fr s.14)
Medlemsenkät 2015
Dagordning årsmöte SoRK 20160221
Dagordning extra årsmöte 20160515
Stadgar SoRK – förslag 2016

Vision och stadgar:
Vision SoRK
Stadgar SoRK


Försäkring:
Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) av en olycksfallsförsäkring.
Läs mer (pdf): SvRF Affisch 2015


Ungdomssektionens Årsmöten
Läs mer om dessa på USEK:s egen sida: länk